Sastanak Komisije za tržište kapitala Crne Gore i Crnogorske asocijacije malih akcionara

29. mart 2023.

Predstavnici Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Željko Drinčić, predsjednik, mr Dragan Đukić, zamjenik predsjednika i Ana Pivljanin, član Komisije, održali su 29. marta 2023. godine, u prostorijama Komisije, sastanak sa predstavnicima Crnogorske asocijacije manjinskih akcionara Tripkom Krgovićem, Veselinom Kovačem, Ivanom Šćepanovićem i Aleksandrom Raspopovićem.

Sastanak KTK CAMA
© Komisija za tržište kapitala

Od osnivanja pomenute asocijacije, po prvi put su se njeni predstavnici sastali sa predstavnicima Komisije. Tokom sastanka su razmatrane aktuelne teme, sa akcentom na regulatorni okvir, tretman i zaštitu manjinskih akcionara.

Prethodno navedeno je, po mišljenju svih učesnika na sastanku, jedan od bitnih elemenata fer i transparentnog funkcionisanja crnogorskog tržišta kapitala. Na istom je dogovoreno da se saradnja u budućnosti nastavi i intezivira, posebno u dijelu izmjena postojeće regulative i donošenja nove, kroz forme okruglih stolova, panel diskusija, konferencija itd.

Izvor: Komisija za tržište kapitala