Reagovanje na tekst „Ko se okoristio od prodaje 15 odsto akcija Vladi“

11. decembar 2022.

Poštovana gospođo Rabrenović,

S obzirom da ste u Vašem tekstu pod nazivom „Ko se okoristio od prodaje 15 odsto akcija Vladi“, spomenuli CAMA, čiji sam član i istaknuti predstavnik, te nekadašnji član OD Luka Bar ad, osjećam se dužnim da dostavim reagovanje na Vaš tekst smatrajući naš rad potpuno transparentnim.

Aktivnosti CAMA po pitanju Luke Bar su započele nakon septembarskog teksta objavljenog upravo u Pobjedi – „Pregovaraju o spajanju Port od Adrije i Luke Bar“.

Istim se navodi da Ministarstvo kapitalnih investicija pregovara o kupovini akcija PoA i spajanju sa Lukom Bar kroz više potencijalnih modela. Naš advokatski tim je dao tumačenje da bi u svakom od modela koji Vaš list navodi, mali akcionari imali mogućnost da budu nesaglasni i time unovče akcije po knjigovodstvenoj vrijednosti, koja bi mogla iznositi između 1,10-1,20 eur, te smo tu strategiju prihvatili.

Mišljenja smo da je Berza nakon Pobjedinog teksta trebala stopirati trgovinu akcijama pomenuta dva emitenta i zatražiti izjašnjenje od Ministarstva, te Global Port Holdings PLC, kao što je to, npr. urađeno svojevremeno u slučaju prodaje akcija Trebjesa ad.

Dopuna naše strategije uslijedila je nakon što je rebalansom budžeta opredijeljeno 25 miliona eura za povećanje učešća u većinski državnim preduzećima uz objašnjenje da se radi o emitentima Plantaže, Luka Bar i Institut Igalo. S obzirom da država nema većinu za povećanje kapitala u pomenutim emitentima, postalo je jasno da se povećanje učešća može ostvariti jedino kupovinom akcija.

Nakon toga, javno smo objelodanili svoju strategiju nudeći akcije Luke Bar po 1 eur što smo smatrali razumnim diskontom u odnosu na očekivani prinos u slučaju da budemo nesaglasni. Potpuno je normalno da su investitori sa berze prihvatili ovu situaciju kao dobru priliku čime su počeli agresivno kupovati akcije Luke Bar i Plantaža. U međuvremenu, Berza je uvrstila akcije Luke Bar (LUBA) na segment za posmatranje, za svaku pohvalu, ali ipak sa zakašnjenjem.

Putem svih kanala informisanja, pokušali smo obavijestiti i sve druge akcionare o našim aktivnostima, pružajući besplatnu pravnu pomoć. Tako smo uspjeli da privučemo nekoliko stotina novih akcionara sa preko 5% vlasništva koji su dodatno ispostavili nalog prodaje na Berzi.

Momenat kada će se odluka Vlade Crne Gore realizovati na Berzi nama je bio nepoznat, ali kako je Vlada donijela odluku, koju je najavljivala nedjeljama ranije, a konačno i prilikom posljednje posjete Luci Bar, kada je rečeno da će država kupiti 66% i više akcija, jasno je da niko nije privilegovan. Mi smo u skladu sa tom odlukom korigovali naloge da budemo spremni za prodaju kada do predmetne transakcije dođe.

mr Milivoje Knežević, član CAMA i bivši član OD Luka Bar