O nama

Predstavljamo naše ciljeve i aktivnosti

Ciljevi Udruženja su:

 • zaštita interesa članova Udruženja, malih akcionara tj. manjinskih vlasnika akcija emitenata iz Crne Gore,
 • povećanje vrijednosti imovine članova Udruženja kroz aktivan doprinos razvoju i unaprjeđenju ambijenta na tržištu kapitala, kao i kroz doprinos u razvoju korporativnog upravljanja pojedinačno u emitentima,
 • finansijska edukacija članova Udruženja, kao i svih zainteresovanih građana.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje sljedećim aktivnostima:

 • organizacijom zajedničkog djelovanja akcionara,
 • organizovanjem zastupanja članova na skupštinama akcionara,
 • reagovanjima kroz sredstva javnog informisanja i medije,
 • organizovanjem zastupanja pred sudovima i državnim organima,
 • organizovanjem angažovanja nezavisne revizije poslovanja emitenata,
 • podnošenjem inicijativa i predloga Komisiji za hartije od vrijednosti, Berzi i drugim institucijama u cilju unaprjeđenja ambijenta na tržištu kapitala, kao i uslijed nastalih uočenih nepravilnosti u funkcionisanju istog,
 • podnošenjem inicijativa i prijedloga emitentima, traženju objava i pojašnjenja vezano za važne poslovne događaje iz poslovanja istih,
 • organizovanjem edukativno-promotivnih aktivnosti koje za cilj imaju promociju standarda korporativnog upravljanja i finansijske edukacije,
 • saradnjom sa sličnim i srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Savjet Udruženja:

 • Miroslav Jeličić-Purko
 • Tripko Krgović
 • Vladimir Zečević

Odbor za članstvo Udruženja:

 • Igor Đurović
 • Tripko Krgović
 • Vladimir Zečević

Izvršni direktor Udruženja:

 • Aleksandar Raspopović

ŽR 510-99313-85 (CKB) | RB 8978 (RNU MJU) | MB/PIB 11035892