Održana I Velika konferencija malih akcionara

5. jul 2019.

„Crnogorska asocijacija malih akcionara“ je u saradnji sa Montenegroberzom 5. jula u Hotelu Hilton Podgorica održala „I Veliku konferenciju malih akcionara“.

Događaj je okupio oko 100 učesnika sa područja tržišta kapitala iz Crne Gore i regiona, te brojne zvanice iz javnog života.

Konferenciju je otvorio Tripko Krgović, član Savjeta Udruženja.

Tripko Krgović

Konferencija će biti upamćena po brojnim pitanjima, komentarima i aktivnom učešću publike.

Milivoje Knežević

Pored glavne panel diskusije „Manjinski akcionari u većinski državnim preduzećima i njihov odnos“ u kojoj su učestvovali: Tripko Krgović, kao moderator; Pero Duletić, finansijski direktor Budvanske rivijere; Ilija Mugoša, savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade; Aleksandar Damjanović, nezavisni poslanik, kao panelisti, održane su i sledeće prezentacije:

  • „Otkup sopstvenih akcija kao mjera vrijednosti“Gojko Maksimović, CFA, direktor sektora finansijskih tržišta, Hipotekarna banka;
  • „Uloga banaka na tržištu kapitala“Radomir Rudanović, direktor privatnog bankarstva i investicionih servisa, Crnogorska komercijalna banka, member of OTP group;
  • „Značaj forecastinga u razvoju korporativnog upravljanja“Mr Milivoje Knežević, član CAMA;
  • „Brisanje manjinskih dioničara zavisnih društava Agrokora“Miroslav Jeličić Purko, potpredsjednik Udruge manjinskih dioničara Koncerna Agrokor;
  • „Prezentacija Udruženja akcionara energetskog sektora (Banja Luka)“Bojan Blagojević, član Savjeta Udruženja.
Miroslav Jeličić, Aleksandar Raspopović

Prezentacije sa Konferencije se mogu preuzeti ovdje.